Thought leadership & E-commerce?

Wat hebben deze 2 met elkaar te maken? Hmmm. alles! Ik zet graag en vaak de vraag uit wat een organisatie online wil bereiken en dit is soms lastig te verwoorden. In de meeste gevallen zou ik het antwoord kunnen omschrijven als een een vorm van Thought Leadership of Top of Mindness.

Is dit toepasbaar op E-commerce organisaties? MKB? Corporates? Ja! Maar wat is dat? Thought Leadership en hoe kun je dit (praktisch) toepassen op je organisatie of webshop?

Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Personen en organisaties die zichzelf het predicaat thought leader toekennen geven bijvoorbeeld aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben en hun expertise te gebruiken om conventionele werk- en gedachtenpatronen te doorbreken.

Niet alleen zijn thought leaders innovatief, wat kan leiden tot nieuwe uitvindingen, ook het hebben van een inspirerende en afwijkende visie is een belangrijk kenmerk. De thought leader denkt voor een groep die zich vervolgens voegt naar wat de leider zegt of schrijft. Een individu of bedrijf kan zichzelf thought leadership toedichten, maar heeft dit pas werkelijk als dit door anderen wordt erkend. Tegelijk kan het imago van thought leader een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de markt en potentiële klanten.

Een voorbeeld van een thoughtleader is Steve Jobs, wiens imago van vooruitstrevend denker en innovator sterk heeft bijgedragen aan de populariteit van de producten van Apple.